Jak opracować dobry podręcznik do szkoły?

Szczególnie trudnym aspektem opracowania podręcznika dla małych dzieci jest odpowiedni zakres treści, nie wspominając już o tym, że program nauczania nie precyzuje tej treści w sposób szczegółowy. Niemniej jednak wydawnictwo Nasza Szkoła podręcznik taki jest w stanie wydawać.

Konieczność uproszczeń w podręcznikach dla najmłodszych

Jedną z trudności z materiałem dla najmłodszych jest pogodzenie poprawności merytorycznej i czytelności materiału. Bardzo często granica między uproszczeniem problemu a jego zniekształceniem w błędny i nieprawidłowy sposób jest bardzo wąska i łatwo jest do niej doprowadzić. Szczególne znaczenie ma kwestia dostępności w podręcznikach dla uczniów szkół podstawowych. Zasada minimalizacji terminów technicznych powinna być przestrzegana w każdym przypadku, przy jednoczesnym wyjaśnianiu i definiowaniu terminów, których nie można pominąć. O ile dostępność i przejrzystość podręcznika jest z pewnością zdeterminowana przez materiał graficzny, to w dużej mierze zależy ona również od:

  • języka,
  • sposobu konstruowania zdań,
  • tego, jak są one skonstruowane,
  • długości zdań.

Uporządkowanie koniecznego do opanowania materiału

Wydaje się, że kolejnym ważnym wymogiem dotyczącym podręczników szkolnych jest ich uporządkowanie w taki sposób, aby zarówno najmłodsi uczniowie, jak i nauczyciele mogli widzieć, w jaki sposób przedmioty, których się uczą, są przedstawiane w ciągu całego okresu nauki. Liczy się też miejsce w strukturze wiedzy. Poprzez przemyślany podział materiału na rozdziały i jednostki lekcyjne wyrażone w spisie treści, możliwe jest częściowe zaspokojenie tego wymogu. Dodatkowo, struktura materiału jest wsparta podziałem przedmiotu lekcji na rozdziały i umieszczeniem go w podtytułach. Wydawnictwo Nasza Szkoła podręcznik komponuje z zachowaniem przejrzystości (https://www.taniaksiazka.pl/seria/operon-nasza-szkola).

Jaka jest rola zadań w podręczniku?

Chociaż podręczniki są pełne przykładów dobrych, innowacyjnych zadań. Powinny one być powtarzanie, co zmuszałoby uczniów do myślenia, stosowania swoich obserwacji i doświadczeń. Daje to możliwość przekazywania wiedzy i poprzez skupianie uwagi na pojedynczym problemie. Taka właśnie koncepcja, jakość materiałów i funkcja pedagogiczna dobrego podręcznika jest potencjalnie charakterystyczna. Ponadto, w wielu przypadkach nauczyciele są potrzebni małym dzieciom w pracy z podręcznikiem, aby pomóc uczniom w pokazaniu, jak korzystać z podręczników poprzez systematyczne stosowanie różnych form pracy.

Szkoła zdjęcie utworzone przez senivpetro - pl.freepik.com
News Reporter