Nauczanie Naszej szkoły

Nauczanie Naszej szkoły

On

Nasza Szkoła podręcznik jest przyszłością dobrej edukacji. Napisany przystępnym językiem, zawierający wiele ciekawych i mobilizujących zadań, okazuje się być świetnym rozwiązaniem na początkowym etapie szkolnictwa.

Personalizacja nauczania

Nowoczesna edukacja jest osobista. Jest to temat, który dziś wzbudza wiele emocji. Mówi się, że właśnie ta idea odciśnie największe piętno na systemach kształceniowych. Tym samym, wytyczy także kierunek wydawców materiałów dydaktycznych. Jesteśmy świadkami, że już się to dzieje. Podręczniki Naszej Szkoły zawierają w sobie myśl o indywidualizacji podejścia do nauczania dzieci. Opracowania dla klas pierwszych zostały napisane przez: Barbarę Ochmańską, Marię Lorek i Lidię Wollman. W jego zakres wchodzą:

  • Nasz elementarz – Jesień
  • Nasz elementarz – Zima
  • Nasz elementarz – Wiosna
  • Nasz elementarz – Lato.

Istnieją dwa fundamenty personalizacji nauczania. Po pierwsze jest to stopniowe uzyskiwanie świadomości własnego rozwoju, a po drugie samodzielne wyznaczanie swojej ścieżki edukacji. Takie podejście uczy młodych ludzi odpowiedzialności, samodzielnego myślenia oraz przewidywania skutków swoich działań. Dzięki temu każdy będzie mógł opracować swój indywidualny styl przyswajania wiedzy.

Nauczanie powinno zawierać proces

Bardzo często słyszy się, że nauczyciele nie uczą, tylko oceniają. Często ważniejszy staje się wynik, niż sam fakt przyswajania wiedzy. W wielu szkołach obecna jest sytuacja, gdzie element nauczania ograniczony jest do minimum. Zadaje się bardzo wiele zadań i egzaminowanie staje się sposobem uczenia. Przez to gorsze samopoczucie podczas egzaminu może skutkować negatywną oceną. Nie pokazuje ono realnej wiedzy. Młodzi ludzie często są zostawieni samym sobie. Podejście procesowe daje szansę odejścia od kultury oceniania. Odciąża uczniów od presji rywalizacji i ciągłego porównywania się z innymi. Każdy z nas ma w sobie coś wartościowego. Odpowiednia edukacja powinna rozpoznawać w dzieciach, co w nich jest oryginalnego. Proces pozwala odpowiednio skupiać się na tych umiejętnościach. Uczenie się to nie tylko wiedza i zapamiętywanie. To także pasje i zainteresowania, rozwiązywanie problemów, funkcjonowanie w społeczeństwie, a także radzenie sobie z emocjami.

Nowoczesna edukacja stawia przed nami nowe zadania. Powinniśmy zadawać sobie pytania o to, jak odpowiednio w takim świecie nauczać dzieci oraz szukać na nie odpowiedzi. Taką odpowiedzią może być Nasza Szkoła podręcznik.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com
Jak opracować dobry podręcznik do szkoły?

Jak opracować dobry podręcznik do szkoły?

On

Szczególnie trudnym aspektem opracowania podręcznika dla małych dzieci jest odpowiedni zakres treści, nie wspominając już o tym, że program nauczania nie precyzuje tej treści w sposób szczegółowy. Niemniej jednak wydawnictwo Nasza Szkoła podręcznik taki jest w stanie wydawać.

Konieczność uproszczeń w podręcznikach dla najmłodszych

Jedną z trudności z materiałem dla najmłodszych jest pogodzenie poprawności merytorycznej i czytelności materiału. Bardzo często granica między uproszczeniem problemu a jego zniekształceniem w błędny i nieprawidłowy sposób jest bardzo wąska i łatwo jest do niej doprowadzić. Szczególne znaczenie ma kwestia dostępności w podręcznikach dla uczniów szkół podstawowych. Zasada minimalizacji terminów technicznych powinna być przestrzegana w każdym przypadku, przy jednoczesnym wyjaśnianiu i definiowaniu terminów, których nie można pominąć. O ile dostępność i przejrzystość podręcznika jest z pewnością zdeterminowana przez materiał graficzny, to w dużej mierze zależy ona również od:

  • języka,
  • sposobu konstruowania zdań,
  • tego, jak są one skonstruowane,
  • długości zdań.

Uporządkowanie koniecznego do opanowania materiału

Wydaje się, że kolejnym ważnym wymogiem dotyczącym podręczników szkolnych jest ich uporządkowanie w taki sposób, aby zarówno najmłodsi uczniowie, jak i nauczyciele mogli widzieć, w jaki sposób przedmioty, których się uczą, są przedstawiane w ciągu całego okresu nauki. Liczy się też miejsce w strukturze wiedzy. Poprzez przemyślany podział materiału na rozdziały i jednostki lekcyjne wyrażone w spisie treści, możliwe jest częściowe zaspokojenie tego wymogu. Dodatkowo, struktura materiału jest wsparta podziałem przedmiotu lekcji na rozdziały i umieszczeniem go w podtytułach. Wydawnictwo Nasza Szkoła podręcznik komponuje z zachowaniem przejrzystości (https://www.taniaksiazka.pl/seria/operon-nasza-szkola).

Jaka jest rola zadań w podręczniku?

Chociaż podręczniki są pełne przykładów dobrych, innowacyjnych zadań. Powinny one być powtarzanie, co zmuszałoby uczniów do myślenia, stosowania swoich obserwacji i doświadczeń. Daje to możliwość przekazywania wiedzy i poprzez skupianie uwagi na pojedynczym problemie. Taka właśnie koncepcja, jakość materiałów i funkcja pedagogiczna dobrego podręcznika jest potencjalnie charakterystyczna. Ponadto, w wielu przypadkach nauczyciele są potrzebni małym dzieciom w pracy z podręcznikiem, aby pomóc uczniom w pokazaniu, jak korzystać z podręczników poprzez systematyczne stosowanie różnych form pracy.

Szkoła zdjęcie utworzone przez senivpetro - pl.freepik.com
Jaki powinien być podręcznik do języka polskiego dla najmłodszych?

Jaki powinien być podręcznik do języka polskiego dla najmłodszych?

On

Pierwszym etapem analizy podręcznika jest sprawdzenie, czy i w jakim stopniu wiedza w nim zawarta jest zgodna z treścią podstawy programowej. Kolejne analizy mogą być prowadzone na kilku poziomach: substancji, poprawności językowej, atrakcyjności zamieszczonych wiadomości oraz konstrukcji metodologicznej. Te wszystkie elementy muszą być jednak w szczególny sposób ujęte w podręcznikach do języka polskiego dla najmłodszych. Wydawnictwo Nasza Szkoła podręcznik publikuje, który zdaje się najlepiej realizować ten zakres (https://www.taniaksiazka.pl/seria/operon-nasza-szkola).

Co brać pod uwagę w ocenie podręcznika?

Warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy treść materiału odnosi się do wiedzy i umiejętności, które uczniowie już posiadają oraz czy treść materiału jest zgodna z zasadami pedagogicznymi w jego organizacji, takimi jak zasady stopniowania trudności, widoczności, przystępności cenowej oraz zasady trwałości wiedzy, integracji teorii i praktyki, itp. Należy także sprawdzić, czy zachodzi prawidłowe wykorzystanie tekstu, rysunków, wykresów, tabel. To wszystko musi pasować do wieku dziecka. Wydawnictwo Nasza Szkoła podręcznik wydaje w taki sposób, aby pod każdym względem pasował on do wieku dziecka, które uczy się z niego.

Podręcznik jako forma pracy z małym dzieckiem

W przypadku podręcznika znaczy to, że nauczyciel może wpłynąć na relacje z uczniem, czyniąc formę komunikacji, w skrócie – styl, bardziej uproszczoną. Zbyt dużo języka abstrakcyjnego szybko zniechęca młodych czytelników. Praktyka szkolna sugeruje, że nieodłącznym elementem działań samokształceniowych uczniów jest korzystanie z wzorców. Oznacza to, że uczniowie muszą zobaczyć teksty, które są podobne do tych, których się spodziewają, ale jednocześnie nie stają się nudną dydaktyką. Dobrze przemyślane teksty mogą być wykorzystane do nauczania cech dobrego stylu i pisania, jak również do nauczania czytania. Będą to podręcznikowe formy mini-literackie, które są istotne pod każdym względem i nie pozostawią uczniów obojętnymi.

Jaki jest cel nauki języka polskiego młodszych dzieci?

W tym miejscu warto zastanowić się, jaki jest cel nauczania języka polskiego. Oczywiście, jeśli chodzi o język polski, jest on raczej środkiem niż głównym celem. Znajduje się on wśród przedmiotów humanistycznych w szkołach, które powinny wspierać rozwój małych dzieci. W konkretnych materiałach dydaktycznych cel ten jest osiągany za pomocą zestawu informacji, definicji, zadań do czytania, a także ćwiczeń językowych.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com